چهارشنبه 5 ارديبهشت 1397 - Wednesday, April 25, 2018
تاریخ آخرین بروز رسانی: 17:9:6 20/5/1394

Javad Ahmadpour

دکتر جواد احمدپور
j.ahmadpour[at]nit.ac.ir ; j_ahmadpour[at]yahoo.com

استادیار

Personal: 
Name: Javad
Last Name: Ahmadpour
Date of Birth: 31/05/1982

 

Mailing Address:
Faculty of Chemical Engineering, Babol University of Technology, P.O. Box: 484, Babol, Iran

Email: j_ahmadpour@yahoo.com  , j.ahmadpour@nit.ac.ir

 

Academic qualifications:

2015; PhD in Chemical Engineering, Faculty of Chemical Engineering, Babol Noshirvani University of Technology, Iran.

2007; M.Sc in Chemical Engineering, Razi University, Kermanshah, Iran.

2004; B.Sc in Chemical Engineering, Semnan University, Semnan, Iran.

 
رفتن به بالای صفحه