چهارشنبه 5 ارديبهشت 1397 - Wednesday, April 25, 2018
تاریخ آخرین بروز رسانی: 6:20:7 9/7/1394

دکتر غلامرضا باکری
bakeri[at]nit.ac.ir

استادیار

Gholamreza Bakeri

Assistant Professor

Date of Birth: 3 Feb. 1973

Marital status: Married

Address: Chemical Engineering Faculty, Babol Noshirvani University of Technology,BabolIran.

P.O. Box: 484, BabolIran.

Tel/Mob: +98 11 323 34 204 / +98 (912) 526 5739

Fax: +98 11 323 34 204

E-mail: bakeri@nit.ac.irghr_bakeri@yahoo.com

 
رفتن به بالای صفحه