چهارشنبه 5 ارديبهشت 1397 - Wednesday, April 25, 2018
تاریخ آخرین بروز رسانی: 14:26:23 14/2/1393

Hossein Amani

دکتر حسین امانی
hamani[at]nit.ac.ir

استادیار

Personal:
Name: Hossein

Last Name: Amani

Assistance Professor, Faculty of Chemical Engineering,Babol Noshirvani University of Technology, Babol, Iran

Ph.D.:Chemical Engineering, University of Tehran, Iran, 2010

M.Sc.:Chemical Engineering, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran,1999

B.Sc.:Chemical Engineering, University of Mashhad, Mashhad, Iran, 1993

Email: hamani@nit.ac.ir
Office phone: +981113234204
Hand phone: +98-9183624240
Fax: +981112296583, +98 111-3234201
Mailing Address: Faculty of Chemical Engineering, Babol Noshirvani University of Technology, Babol, Iran

 
رفتن به بالای صفحه