چهارشنبه 5 ارديبهشت 1397 - Wednesday, April 25, 2018
تاریخ آخرین بروز رسانی: 7:46:26 4/2/1391

Morteza Hosseini

دکتر سيد مرتضي حسيني
m.hosseini[at]nit.ac.ir
Website:  http://che.nit.ac.ir/ms/hosseini/home.aspx

دانشیار

Personal:
Name: Morteza
Last Name: Hosseini
Faculty of Chemical Engineering,Babol Noshirvani University of Technology, Babol, Iran

Academic qualifications:

Ph.D. University of Graz/Austria-1998
M.Sc. University of Graz/Austria-1995
B.Sc. University of Graz/Austria-1992

Email:
  m.hosseini@nit.ac.ir
Office phone: +981113234204  
Fax: +981113234204, +98 9113120630
homepage: http://che.nit.ac.ir/ms/hosseini/home.aspx
Mailing Address: Faculty of Chemical Engineering, Babol Noshirvani University of Technology, Babol, Iran

 
رفتن به بالای صفحه