چهارشنبه 5 ارديبهشت 1397 - Wednesday, April 25, 2018
تاریخ آخرین بروز رسانی: 10:51:29 28/8/1392

Majid Peyravi

دکتر مجید پیروی
majidpeyravi[at]nit.ac.ir

استادیار
Personal:
Name: Majid
Last Name: Peyravi
Date of Birth:14/11/1982

Mailing Address:
Faculty of Chemical Engineering, Babol University of Technology, P.O. Box: 484, Babol, Iran
Tel: +98 (0) 111 3220342 / 3234204
Fax: +98 (0) 111 32203
Email: majidpeyravi@nit.ac.ir

Academic qualifications:
2009-2013, Chemical Engineering, Babol University of Technology, Babol, Iran.
2005-2008, Chemical Engineering, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran.
2000-2004, Chemical Engineering, Arak University, Arak, Iran.

 
رفتن به بالای صفحه