چهارشنبه 5 ارديبهشت 1397 - Wednesday, April 25, 2018
تاریخ آخرین بروز رسانی: 21:8:52 19/2/1395

Mostafa Rahimnejad

دکتر مصطفی رحیم نژاد
rahimnejad[at]nit.ac.ir
Website:  http://che.nit.ac.ir/ms/rahimnejad/home.aspx

دانشیار

Name:  Mostafa Rahimnejad

 

Date of Birth: 23/09/1980

Marital status: Married

 

Address: Chemical Engineering Department, Babol Noshirvani University of Technology, Babol, Iran, P.O. Box: 484, Babol, Iran.

 

Tel/Fax:      +98 (0) 11 32334204  

       

 

E-mail:       Rahimnejad@nit.ac.ir

                     Rahimnejad_mostafa@yahoo.com  

                      Rahimnejad.mostafa@gmail.com
 
رفتن به بالای صفحه