چهارشنبه 5 ارديبهشت 1397 - Wednesday, April 25, 2018
تاریخ آخرین بروز رسانی: 8:46:40 5/2/1395

Ahmad Rahimpour

دکتر احمد رحيم پور
ahmadrahimpour[at]nit.ac.ir

دانشیار

Personal:

Name: Ahmad
Last Name: Rahimpour
Date of Birth:21/9/1977
Faculty of Chemical Engineering, Babol Noshirvani University of Technology, Babol, Iran

Mailing Address:
Faculty of Chemical Engineering, Babol University of Technology,

P.O. Box: 484, Babol, Iran
Tel: +98 (0) 111 3220342 / 3234204
Fax: +98 (0) 111 3234204

 
رفتن به بالای صفحه