چهارشنبه 5 ارديبهشت 1397 - Wednesday, April 25, 2018
خبر خوان دانشکده مهندسی شیمی
Skip Navigation Linksخانه >> آموزشی >> مجموعه دروس دانشکده
دروس دانشکده مهندسی شیمی - مقطع کارشناسی
عنوان درس شماره درس گروه مربوطه
آزمایشگاه عملیات 013-11-15 مقطع کارشناسی : 1) طراحی فرایندهای صنایع نفت 2) صنایع غذایی
 
عنوان درس شماره درس گروه مربوطه
کنترل فرایندهای (2) 018-11-15 مقطع کارشناسی : 1) طراحی فرایندهای صنایع نفت 2) صنایع غذایی
 
عنوان درس شماره درس گروه مربوطه
عملیات واحد (1) 021-11-15 مقطع کارشناسی : 1) طراحی فرایندهای صنایع نفت 2) صنایع غذایی
 
عنوان درس شماره درس گروه مربوطه
آزمایشگاه حرارت 024-11-15 مقطع کارشناسی ارشد : مهندسی شیمی
 
عنوان درس شماره درس گروه مربوطه
کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی 016-11-15 مقطع کارشناسی : 1) طراحی فرایندهای صنایع نفت 2) صنایع غذایی
 
نوار مرورگر :          
نوار صفحه اي : 1 2 3 4 5
رفتن به بالای صفحه