چهارشنبه 5 ارديبهشت 1397 - Wednesday, April 25, 2018
خبر خوان دانشکده مهندسی شیمی
Skip Navigation Linksخانه >> اشخاص >> هیأت علمی و اساتید مدعو
مرتب سازي بر اساس   نام و نام خانوادگي   گروه آموزشي
اساتيد و گروه هيئت علمي
 
 
دکتر جواد احمدپور
j.ahmadpour[at]nit.ac...
مرتبه علمی: استادیار
 
http://che.nit.ac.ir/ms/ahmadpour/home.aspx
 
 
دکتر حسین امانی
hamani[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
 
http://che.nit.ac.ir/ms/hamani/home.aspx
 
 
دکتر غلامرضا باکری
bakeri[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
 
http://che.nit.ac.ir/ms/bakeri/home.aspx
 
 
دکتر حمید بخشی
h.bakhshi[at]nit.ac.i...
مرتبه علمی: استادیار
 
http://che.nit.ac.ir/ms/bakhshi/home.aspx
 
 
دکتر مجید پیروی
majidpeyravi[at]nit.a...
مرتبه علمی: استادیار
 
http://che.nit.ac.ir/ms/majid/home.aspx
 
 
پروفسور مجید تقی زاده
m_taghizadehfr[at]yah...
مرتبه علمی: استاد
 
http://che.nit.ac.ir/ms/taghizadeh/home.aspx
 
 
پروفسور محسن جهانشاهي
mjahan[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استاد
 
http://che.nit.ac.ir/ms/jahanshahi/home.aspx
 
 
دکتر سيد مرتضي حسيني
m.hosseini[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: دانشیار
 
http://che.nit.ac.ir/ms/hosseini/home.aspx
 
 
دکتر احمد رحيم پور
ahmadrahimpour[at]nit...
مرتبه علمی: دانشیار
 
http://che.nit.ac.ir/ms/rahimpour/home.aspx
 
 
دکتر مصطفی رحیم نژاد
rahimnejad[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: دانشیار
 
http://che.nit.ac.ir/ms/rahimnejad/home.aspx
 
 
دکتر سید رضا شعبانیان
shabanian[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
 
http://che.nit.ac.ir/ms/reza/home.aspx
 
 
دکتر فرید طالب نیا روشن
f.talebnia[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
 
http://che.nit.ac.ir/ms/talebnia/home.aspx
 
 
دکتر رضا عابدینی
abedini[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
 
http://che.nit.ac.ir/ms/abedini/home.aspx
 
 
دکتر محسن قرباني
mohsenghorbani_mgh...
مرتبه علمی: استادیار
 
http://che.nit.ac.ir/ms/ghorbani/home.aspx
 
 
پروفسور سيد علي اصغر قريشي
aa_ghoreyshi[at]nit.a...
مرتبه علمی: استاد
 
http://che.nit.ac.ir/ms/ghoreyshi/home.aspx
 
 
دکتر مصطفی لشکربلوکی
m.lashkarbolooki[at]n...
مرتبه علمی: استادیار
 
http://che.nit.ac.ir/ms/lashkarbolouki/home.aspx
 
 
دکتر مائده السادات محمدی
m.mohammadi[at]nit.ac...
مرتبه علمی: استادیار
 
http://che.nit.ac.ir/ms/mohammadi/home.aspx
 
 
مهندس حسن مهدی پور
mehdipour[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: مربی
 
http://che.nit.ac.ir/ms/mehdipour/home.aspx
 
 
پروفسور كاميار موقرنژاد
movagharnejad[at]yaho...
مرتبه علمی: استاد
 
http://che.nit.ac.ir/ms/movagharnejad/home.aspx
 
 
پروفسور قاسم نجف پور
najafpour[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استاد
 
http://che.nit.ac.ir/ms/najafpour/home.aspx
 
 
دکتر مريم نيكزاد
m.nikzad[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
 
http://che.nit.ac.ir/ms/nikzad/home.aspx
رفتن به بالای صفحه