چهارشنبه 5 ارديبهشت 1397 - Wednesday, April 25, 2018
خبر خوان دانشکده مهندسی شیمی
Skip Navigation Linksخانه >> اخبار دانشکده >> مشاهده کامل اخبار
قابل توجه دانشجویان ارشد و دکتری ورودی 95دانشجویان دکتری ورودی 95 گرایش بیوتکنولوژی می توانند با مراجعه به سیستم گلستان واحدهای ذیل را در

 نیم سال اول96-95 اخذ نمایند:

           1.      مهندسی بیوشیمیائی پیشرفته                                     2. بیو تکنولوژی محیط زیست

 

مدیر گروه مربوطه آقای دکتر نجف پور

                       ---------------------------------------------------------------

دانشجویان دکتری ورودی 95 گرایش پیشرفته می توانند با مراجعه به سیستم گلستان واحدهای ذیل را در

 نیم سال اول96-95 اخذ نمایند:

1.مطالب ویژه                                        2. طراحی تجهیزات فرآیندیدانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 95 گرایش طراحی فرآیند ازطریق مراجعه به سیستم گلستان واحدهای ذیل را  در نیم سال اول 95- 96 اخذ نمایند:

1.        یکپارچه سازی فرآیند                                                  2.انتقال جرم پیشرفته      

2.         3.محاسبات عددی پیشرفته                                          4 .طرح راکتور پیشرفته

مدیر گروه مربوطه آقای دکتر شعبانیان

                                     -----------------------------------------------------------

 دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 95 گرایش ترموسینتیک کاتالیست ازطریق مراجعه به سیستم گلستان واحدهای ذیل را  در نیم سال اول 95- 96 اخذ نمایند:

1. ترمودینامیک مهندسی پیشرفته                                         2. بهینه سازی 

3. طرح راکتور پیشرفته                                                     4. مکانیک سیالات پیشرفته

    مدیر گروه مربوطه آقای دکتر موقرنژاد.   

                               ---------------------------------------

   دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 95 گرایش فرآیندهای جداسازی  ازطریق مراجعه به سیستم گلستان واحدهای ذیل را  در نیم سال اول 95- 96 اخذ نمایند:

1. ترمودینامیک مهندسی پیشرفته                                                 2. طرح راکتور پیشرفته

3.جداسازی چند جزئی                                                              4 .پدیده های سطحی

 مدیر گروه مربوطه آقای دکترقربانی      

                                  -----------------------------------

    دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 95 گرایش بیو تکنولوژی  ازطریق مراجعه به سیستم گلستان واحدهای ذیل را  در نیم سال اول 95- 96 اخذ نمایند:

1.ریاضیات پیشرفته                                                               2. بازیافت و جداسازی مواد زیستی        

3. سینتیک و طراحی بیو راکتور                                                4. میکروبیولوژی صنعتی

5. بیو شیمی عمومی (جبرانی- بنا به تشخیص مدیر گروه)    6. مقدمه ای بر بیوتکنولوژی(جبرانی- بنا به تشخیص مدیر گروه)          7. میکروبیولوژی عمومی(جبرانی- بنا به تشخیص مدیر گروه)   

 مدیر گروه مربوطه آقای دکترنجف پور تاريخ ارسال : 9:43:57 10/6/1395


Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه