چهارشنبه 5 ارديبهشت 1397 - Wednesday, April 25, 2018
خبر خوان دانشکده مهندسی شیمی
Skip Navigation Linksخانه >> اشخاص >> دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد
تاریخ بروز رسانی: 18:10:20 23/9/1394 دانشجویان کارشناسی ارشد

 

 

دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی شیمی

 

دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گروه ترموسنتیک و کاتالیست

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

سال ورود

رشته و گروه آموزشی

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

اکرم

رجا

مرضیه

محسن

اتنا

ثمین

سپیده

شیوا

فاطمه

مهسا

نیوشا

یاسمن

ابراهیم

ابراهیم

احمد

علی

علیرضا

ساناز

عهدیه

فاطمه

فاطمه

فاطمه

مریم

نغمه

ارمین

امید

سهیل

سید­محمدرضا

فرشید

مهرشاد

مهدی

افشید

محجوبه

سیده مه آفرین

هنگامه

حسین

سید­علی

اعظم

پگاه

سارا

امیرحسین

امیرحسین

باریاب

مهدوی گله کلایی

نیاکی نژاد

رحمانی

قلندری

اقبال طلب پاسکه

پویا

طیبی

عبدوی

فتحی جوجاده

وفایی

محتشمی

صفایی

غلامی پرندانی

یوسفی

توفیقی

تهوری

ادریس مشهدسری

نوری وشکا سوقه

شفیع زاده

کرد

وحدت خرم

خانعلی

فلاح

رضاییان

زاهدی تجریشی

عبدی

طباطبایی شیرازانی

روحی

محمدی میرارکلایی

شکری

اسدی

حاجی تبار فیروزجایی

اعتباریان

شهسوار

آخوندزاده

موسوی اوریمی

مسلمی سنگتابی

اکبرپور

سلطانی

امیرسلیمانی

عباس زاده جدیدی

1392

1392

1392

1392

1393

1393

1393

1393

1393

1393

1393

1393

1393

1393

1393

1393

1393

1394

1394

1394

1394

1394

1394

1394

1394

1394

1394

1394

1394

1394

1394

1392

1392

1393

1393

1393

1393

1394

1394

1394

1394

1394

مهندسی شیمی - ترموسنتیک و کاتالیست

مهندسی شیمی - ترموسنتیک و کاتالیست

مهندسی شیمی - ترموسنتیک و کاتالیست

مهندسی شیمی - ترموسنتیک و کاتالیست

مهندسی شیمی - ترموسنتیک و کاتالیست

مهندسی شیمی - ترموسنتیک و کاتالیست

مهندسی شیمی - ترموسنتیک و کاتالیست

مهندسی شیمی - ترموسنتیک و کاتالیست

مهندسی شیمی - ترموسنتیک و کاتالیست

مهندسی شیمی - ترموسنتیک و کاتالیست

مهندسی شیمی - ترموسنتیک و کاتالیست

مهندسی شیمی - ترموسنتیک و کاتالیست

مهندسی شیمی - ترموسنتیک و کاتالیست

مهندسی شیمی - ترموسنتیک و کاتالیست

مهندسی شیمی - ترموسنتیک و کاتالیست

مهندسی شیمی - ترموسنتیک و کاتالیست

مهندسی شیمی - ترموسنتیک و کاتالیست

مهندسی شیمی - ترموسنتیک و کاتالیست

مهندسی شیمی - ترموسنتیک و کاتالیست

مهندسی شیمی - ترموسنتیک و کاتالیست

مهندسی شیمی - ترموسنتیک و کاتالیست

مهندسی شیمی - ترموسنتیک و کاتالیست

مهندسی شیمی - ترموسنتیک و کاتالیست

مهندسی شیمی - ترموسنتیک و کاتالیست

مهندسی شیمی - ترموسنتیک و کاتالیست

مهندسی شیمی - ترموسنتیک و کاتالیست

مهندسی شیمی - ترموسنتیک و کاتالیست

مهندسی شیمی - ترموسنتیک و کاتالیست

مهندسی شیمی - ترموسنتیک و کاتالیست

مهندسی شیمی - ترموسنتیک و کاتالیست

مهندسی شیمی - ترموسنتیک و کاتالیست

مهندسی شیمی - ترموسنتیک و کاتالیست

مهندسی شیمی - ترموسنتیک و کاتالیست

مهندسی شیمی - ترموسنتیک و کاتالیست

مهندسی شیمی - ترموسنتیک و کاتالیست

مهندسی شیمی - ترموسنتیک و کاتالیست

مهندسی شیمی - ترموسنتیک و کاتالیست

مهندسی شیمی - ترموسنتیک و کاتالیست

مهندسی شیمی - ترموسنتیک و کاتالیست

مهندسی شیمی - ترموسنتیک و کاتالیست

مهندسی شیمی - ترموسنتیک و کاتالیست

مهندسی شیمی - ترموسنتیک و کاتالیست

 

دانشجویان کارشناسی ارشد گروه بیوتکنولوژی

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

سال ورود

رشته و گروه آموزشی

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

مهدی

تهمینه

زهراسادات

سپیده

سپیده

فاطمه

فاطمه

فوزیه

نسیم

محمد

محمد

رزان

رضوانه

رقیه سادات

سهیلا

شکوه السادات

طاووس

لیلا

مائده

محدثه

مریم

منا

ناهید

ندا

نرگس

هدی

پیمان

سهیل

سیداحمد

محمد

آرزو

پریسا

زینب

سارا

ستاره

سمیرا

سمیرا

سیده زینب

سیده فاطمه

شکوفه

شهرزاد

فهیمه

گلناز

محیا

منظر

منیره

مینا

هاجر

جواد

رسول

محمدجواد

میلاد

نسترن

محدثه

حسین

سیدهاتف

محمدحسین

یونس

زهرا

زهرا

فاطمه

علی

محمد

محمدعلی

افشان

انسیه

زهرا

مژده

کبیری

عبادی

مهدی

رضایی

قنبرتبار اندواری

بنایی

روهی نا

صحنه

والی

روستایی

محمودی

زختاره

رمضانی دارابی

مهاجری

محمدیانی

موسوی

بیکی فیروزجایی

گرگانی فیروزجایی

محمودیان اندارگلی

دریجانی

محمدی ها

صادقی اقباش

عزیزی

جلیلیان

کیایی

ازوجی

پوراسماعیل سلاکجانی

عسکری نشاط

جعفری

جولایی

توفیقی

بایه

حسین پور

سلیمی کناری

صالحی

بنی بیات

مرزبان

نوربخش امیری

ذاکری تبار امیری

ملک محمودی

محمدی آلاشتی

خادمیان

حیدری

سروی

جعفری لاطران

قربانی

هویه گر

شاه منصوری

ابراهیمی

علی پناهی

حسن خانی

رضایی

توکلی قادیکلایی

یزدانی اسرمی

توسلی لاریجانی

میرانی

حیدرزاده

کوکبی

دین پژوه

سلیمانپور

رهنما

متین فر

خواجویی

وریجی

محرابی

یگانه

غلامی

عظیمی نجارکلایی

1391

1392

1392

1392

1392

1392

1392

1392

1392

1392

1392

1393

1393

1393

1393

1393

1393

1393

1393

1393

1393

1393

1393

1393

1393

1393

1393

1393

1393

1393

1394

1394

1394

1394

1394

1394

1394

1394

1394

1394

1394

1394

1394

1394

1394

1394

1394

1394

1394

1394

1394

1394

1392

1392

1392

1392

1392

1392

1393

1393

1393

1393

1393

1393

1394

1394

1394

1394

مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی

 

دانشجویان کارشناسی ارشد گروه جداسازی

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

شماره دانشجویی

رشته و گروه آموزشی

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

الهه

نازیلا

نسیم

فاطمه

احمدرضا

بهنام

میلاد

راضیه

صدیقه

اسماعیل

حامد

رضا

سعید

مهدی

مائده

ندا

نگار

سیده فاطمه

آرمان

صادق

عباس

محمد

مهدی

آرزو

مهفر

سیاوش

صادق

سیده مهسا

اعتصام

یاسر

کامران

مازیار

مهرورز

کاکویی

بذرافشان افراکتی

اسفندیان

مهدوی

اصغری

جمال لیوانی

بره

احمدکیادلیری

بزرگ صنوبری

محسنیان کوچکسرایی

شفیعی

خداپرست

آقاجانی

انیسی

مصطفی زاده

قاسمی چپی

حجازی

جعفری

روشناس

بابایی رستم

مظفری

نیک سیرت سوستانی

قربانی

مازنی

منصوری

آقاپور اکتیج

موسوی لنگری

گنجیان

صادقی

امینی

عاشوری تلوکی

1392

1392

1392

1392

1392

1392

1392

1393

1393

1393

1393

1393

1393

1393

1394

1394

1394

1394

1394

1394

1394

1394

1394

1392

1392

1392

1394

1393

1393

1393

1394

1394

مهندسی شیمی جداسازی

مهندسی شیمی جداسازی

مهندسی شیمی جداسازی

مهندسی شیمی جداسازی

مهندسی شیمی جداسازی

مهندسی شیمی جداسازی

مهندسی شیمی جداسازی

مهندسی شیمی جداسازی

مهندسی شیمی جداسازی

مهندسی شیمی جداسازی

مهندسی شیمی جداسازی

مهندسی شیمی جداسازی

مهندسی شیمی جداسازی

مهندسی شیمی جداسازی

مهندسی شیمی جداسازی

مهندسی شیمی جداسازی

مهندسی شیمی جداسازی

مهندسی شیمی جداسازی

مهندسی شیمی جداسازی

مهندسی شیمی جداسازی

مهندسی شیمی جداسازی

مهندسی شیمی جداسازی

مهندسی شیمی جداسازی

مهندسی شیمی جداسازی

مهندسی شیمی جداسازی

مهندسی شیمی جداسازی

مهندسی شیمی جداسازی

مهندسی شیمی جداسازی

مهندسی شیمی جداسازی

مهندسی شیمی جداسازی

مهندسی شیمی جداسازی

مهندسی شیمی - جداسازی

 

.

رفتن به بالای صفحه