چهارشنبه 5 ارديبهشت 1397 - Wednesday, April 25, 2018
خبر خوان دانشکده مهندسی شیمی
Skip Navigation Linksخانه >> اشخاص >> دانشجویان مقطع دکترا
تاریخ بروز رسانی: 18:13:18 23/9/1394 دانشجویان دکترا دانشکده

 

 

دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی شیمی

 

دانشجویان دکتری گروه بیوتکنولوژی

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

سال ورود

رشته و گروه آموزشی

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

سعیده

مهرزاد

رضا

امیرحسین

ملیحه

علی

میثم

روح الله

عطیه

فاطمه

امین

سید ­وحید

مرضیه

ندا

رامین

مهرداد

فایقه

گیلانی لاریمی

میرزایی

حاجی محمدی

قربان فرحی

حسینیان رستمی

ایزدی

صادقی ساروکلایی

هدایتی

ذبیح الله پور

قاسم زاده

اروین

نیک نژاد

امیدی

اخلاقی

رمضانی کلمر

مشکور

پیروز

1391

1391

1391

1391

1392

1392

1392

1392

1393

1393

1393

1393

1394

1394

1394

1394

1394

مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی

 

دانشجویان دکتری مهندسی شیمی پیشرفته

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

سال ورود

رشته

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

مائده

افشین

حمزه

سید­ مرتضی

علیرضا

محسن

سید ­فاطمه

فاطمه

سجاد

کورش

فاطمه

مریم ­السادات

سید ­محمد

محسن

محمد­رضا

سارا

معصومه

میترا

رضا

عظیم بردی

کسری

لیدا

سمانه

دلاور

دهقانی کیادهی

حسین پور

بنی هاشمی

زیره پور

پیردشتی

سیدپورتاجی

یحیی زاده ساروی

نقوی

اسفندیاری

اصغری کتی سری

کاظمی سرخوانکلاته

ارزیده

رضایی منش

شیرزاد کبریا

نانواکناری

هزارجریبی

قاسمی بیشه

خلیلی

صیادلی

پیرزاده

رحمان زاده

حسن پور تبحی

1391

1391

1391

1391

1391

1391

1392

1392

1392

1392

1392

1393

1393

1393

1393

1394

1394

1394

1394

1394

1394

1393

--

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی


رفتن به بالای صفحه