اطلاعیه‌ها

تقویم زمانی برگزاری آزمون جامع نیم سال دوم ۴۰۲-۴۰۱

زمان برگزاری آزمون کتبی: یکشنبه و دوشنبه ۲۴و ۲۵ اردیبهشت ماه تاریخ آزمون شفاهی: از ۶ خرداد ماه به مدت یک هفته، به تشخیص و اعلام دانشکده دانشجویان قبل از ساعت ۷:۴۵ صبح در محل سالن امتحان حاضر باشند. امتحان رأس ساعت ۸ صبح، آغاز خواهدشد. مکان: ساختمان شماره یک برق - طبقه اول- سالن امتحانات همچنین: ۱- دانشجویان در صورت مجاز بودن به استفاده از ماشین حساب، فقط می توانند از ماشین حساب شخصی غیرقابل برنامه ریزی خود استفاده نمایند و در طول برگزاری امتحان، مجاز به عاریت گرفتن وسایل دیگر دانشجویان نمی باشند. ۲- قبل از ورود به سالن امتحان، از خاموش بودن تلفن همراه، اطمینان حاصل گردد. ۳- به همراه داشتن کیف و هرگونه وسایل اضافی در سالن امتحان ممنوع می باشد.

ادامه مطلب