آزمایشگاه‌ بیوتکنولوژی

آزمایشگاه‌ بیوتکنولوژی

معرفی مرکز بیوتکنولوژی

مرکز بیوتکنولوژی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در سال ۱۳۸۷ آغاز به کار نمود. این آزمایشگاه تحقیقاتی که اولین مرکز بیوتکنولوژی دانشگاه های شمال کشور می‌باشد، از ابتدای تأسیس قرارگاه مناسبی برای انجام پژوهش‌های دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته مهندسی شیمی-‌بیوتکنولوژی دانشگاه بوده است. در طی سال‌های متمادی، دانشجویان این مرکز در عرصه پژوهش‌ حضور فعالانه‌ای داشته‌اند که حاصل این تحقیقات در بسیاری از ژورنال‌های معتبر علمی چاپ شده و یا به صورت نوآوری و اختراع ثبت شده‌اند. امکانات متنوع این آزمایشگاه زمینه مناسب جهت تحقیق در حوزه‌های مختلف علم بیوتکنولوژی همچون نانوبیوسنسور، پیل‌ های سوختی میکروبی، دارو رسانی، فتوبیوراکتور و بیوراکتور غشایی، تولید سوخت‌های بیولوژیکی، تصفیه ‌آب و فاضلاب، فرآیندهای تخمیری و آنزیمی، تولید بیوپلیمرها و استخراج ترکیبات زیست فعال و غیره را فراهم ساخته است.

 

واحد درسی «آزمایشگاه بیوتکنولوژی»

طی سالیان متمادی در این مرکز، دروس عملی آزمایشگاهی میکروبیولوژی و کنترل کیفیت مواد غذایی برای دانشجویان مقطع کارشناسی مهندسی شیمی صنایع غذایی برگزار می شد. در سال های اخیر و با ادغام گرایش های رشته مهندسی شیمی، دانشجویان واحد عملی «آزمایشگاه بیوتکنولوژی» را در این آزمایشگاه سپری می کنند.

    بر اساس دستور کار آزمایشگاه، این واحد درسی شامل 11 جلسه می باشد. در جلسات نخست، آموزش های لازم در زمینه ایمنی حضور و کار در آزمایشگاه و آشنایی با ابزارهای موجود در آزمایشگاه و کاربردشان ارائه خواهد شد. سپس آموزش­های ارائه شده به 3 دسته کنترل کیفیت مواد غذایی، میکروبیولوژی و محیط زیست طبقه بندی می­‌شوند. آنالیزهایی نظیر اندازه گیری قند ماده غذایی، نحوه ترسیم منحنی کالیبراسیون قند و اندازه گیری خاکستر مواد غذایی از جمله مباحث آموزشی آزمایش های کنترل کیفیت مواد غذایی می باشند. در جلسات میانی که به علم میکروبیولوژی مرتبط می باشد، دانشجویان روش های تهیه انواع محیط کشت و بررسی مواد تشکیل دهنده محیط کشت­های استاندارد را می آموزند. همچنین در ادامه نسبت به وزن خشک سلولی و ارتباط آن با دانسیته نوری، شمارش باکتری ها و رنگ آمیزی گرم درک بهتری پیدا می نمایند. در جلسات پایانی واحد آزمایشگاه بیوتکنولوژی نیز آزمایشات مربوط به بیوتکنولوژی محیط زیست انجام می شود که طی آن روش آنالیز اکسیژن خواهی شیمیایی و اندازه گیری انواع جامدات آب و فاضلاب آموزش داده خواهد شد.

دریافت دستور کار آزمایشگاه بیوتکنولوژی

 

اعضای آزمایشگاه

 نام و نام خانوادگی

فکس

تلفن داخلی

ایمیل

پروفسور قاسم نجف پور درزی

۰۱۱۳۲۳۱۰۹۷۵

۱۶۱۴

najafpour@nit.ac.ir

دکتر مائده السادات محمدی

 

۱۶۲۲

m.mohammadi@nit.ac.ir

 

 

 

 

 

تعدادی از پروژه های انجام شده در مرکز بیوتکنولوژی

تولید بیودیزل از میکروجلبک های بومی استان مازندران با استفاده از کاتالیستγ-Al۲O۳/ZrO۲

تولید و جداسازی اسید لاکتیک به وسیله بیوراکتور غشایی

طراحی و ساخت فتوبیوراکتور به منظور کشت و برداشت میکروجلبک ها  برای سنتز بیو دیزل

بررسی تجربی و تئوریک جذب تعادلی و دینامیک ستون برای حذف ترکیبات آلی فرار اکسیژنه از آب

تولید بیودیزل از طریق ترانس استریفیکاسیون با استفاده از آنزیم

بررسی پارامتر های موثر در تولید الکتریسیته در پیل سوختی میکروبی بدون واسطه

پیل سوختی میکروبی بدون غشا برای تولید الکتریسیته

تصفیه فاضلاب دامداری و بازگردانی آب کشاورزی به کمک لجن گرانوله هوازی در یک راکتور ناپیوسته متوالی

افزایش خلوص متان زیستی از پسماند دامی در یک سیستم هیبریدی جریان رو به بالا با پتوی لجن و راکتور پرشده  

تولید اتانول از سورگوم به روش فرمانتاسیون و تخمیر قند حاصل از هیدرولیز

تولید اتانول از دانه ی سورگوم و تعیین شرایط بهینه عملیاتی

سنتز جاذب کربن فعال حاصل از فاضلاب های صنعتی و انسانی و استفاده از آن  در حذف ترکیبات فنلی از آب در سیستم ناپیوسته

سنتز آنزیم لیپاز در فرایند تخمیر حالت جامد: ارزیابی سینیتیکی آنزیم و مختصات آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تجهیزات آزمایشگاه

نام دستگاه

مدل

توضیحات

کروماتوگرافی گازی (GC)

Agilent ۷۸۹۰A

آشکارساز FID و  TCD

کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)

KNAUER

آشکارساز UV و RI ستون C۱۸ و Eurokat

پتانسیواستات

OrigaFlex

اتوکلاو

HIRAYAMA, HICLAVE HV-۲۵

-

میکروسکوپ اپتیک

Nikon YS۱۰۰

-

سانتریفیوژ

Hermle, z ۲۳۳ M-۲

-

سانتریفیوژ

Hermle, z ۳۲۶ K

-

روتاری اواپراتور

Stuart, RE ۳۰۰

-

انکوباتور

ParsAzma

Cooled and Hot Incubator

انکوباتور شیکردار

IKA KS ۴۰۰۰ (i) & (ic) control

-

انکوباتور شیکردار

نور صنعت فردوس

-

کوره

Nabertherm

۳۰۰۰-۳۰ درجه سانتی‌گراد

اولتراسونیک

Elmasonic, S۱۰ H

-

ترازو

GR-۲۰۰

-

ترازو

AND MA ۳۰۰۰

-

مایکروویو

Samsung,CQ ۴۲۵۰

-

حمام آب

Julabo

-

هیتر - استیرر مغناطیسی

AREX

-

اسپکتروفتومتر

Jenway ۶۳۲۰D

-

اسپکتروفتومتر

Unico ۲۱۰۰Spectrophotometer

بازه جذب ۱۰۰۰-۳۲۵ نانومتر

اسپکتروفتومتر UV / Vis

Analytic Jena-Spekol ۱۵۰۰

بازه جذب ۱۱۰۰-۱۹۰ نانومتر

آون

Binder

-

pH متر

HANNA pH۱۱ instrument

-

هود میکروبی لامینار

Laminar Flow, JTLVC۲X

 

پمپ خلاء

Edwards

 

پمپ خلاء

GB Platinum

 

هموژنایزر

IKA@T۱۸ basic/ Ultra-Turrax

 

فرمانتور

Infors HT

سوئیسMinifors-

آب ‌مقطر سـاز

WSB/۴

 

دایجستر

Gerhardt

 

پمپ خلاء

JB Platinium

 

 

 

 

 

 

 

کلید واژه ها: دستور کار آزمایشگاه بیوتکنولوژی مرکز تحقیقاتی بیوتکنولوژی