مطالب مرتبط با کلید واژه

مرکز تحقیقاتی بیوتکنولوژی


آزمایشگاه‌ بیوتکنولوژی

آزمایشگاه‌ بیوتکنولوژی

معرفی مرکز بیوتکنولوژی مرکز بیوتکنولوژی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در سال ۱۳۸۷ آغاز به کار نمود. این آزمایشگاه تحقیقاتی که اولین مرکز بیوتکنولوژی دانشگاه های شمال کشور می‌باشد، از ابتدای تأسیس قرارگاه مناسبی برای انجام پژوهش‌های دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و ...